สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมการประชุมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ และ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมการประชุม รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) โดย ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหาร จาก สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการ นำสู่การพัฒนาการจัดการเรียน  การสอน พัฒนาการศึกษาต่อไป…..