ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ ๒

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ ๒ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน โอกาสนี้ สพฐ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพิ่มเติม ๓ องค์กร ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี