สพป.สระบุรี เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จุดบริการประชาชนอำเภอแก่งคอย ซึ่งมี ๓ จุดหลัก ๑๑ จุดรอง เพื่อตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

สุกัญญา หมั่นจิตร์