ลูกเสือจังหวัดนครนครปฐม  จัดพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 

                วันศุกร์  30   มิถุนายน  2566    นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ในฐานะ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครนครปฐม  เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2  ประจำปี 2566  โดยมี  นายพงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง   ผู้อำนวยการ สพป.นครครปฐม  เขต 1 ในฐานะ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม   กล่าวรายงาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  กำหนดจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม คือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจากสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม  ในโอกาสนี้ นางสาวฐาปณี  พวงงาม รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมกิจกรรม  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2566     ณ โรงเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์