สพป.ชัยนาท จัดประเพณีสงกรานต์ ปี 2562

วันที่ 17 เมษายน 2562 ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  จัดพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2562  เพื่อส่งเสริมค่านิยมและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ อาคารโดม สพป.ชัยนาท ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 ท่าน ให้เกียรติร่วมงานและร่วมกิจกรรม  โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีท่านกมล  ศิริบรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ชัยนาท เป็นประธาน