สพป.นครปฐม เขต 1  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี

เวลา 08.00 น. ดร.พงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง  ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          ซึ่งในวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยในปี 2566 นี้ นับเป็นโอกาส  อันดีที่ สพฐ. ครบรอบ 20 ปี หรือ 2 ทศวรรษ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เป็นพลังขับเคลื่อนของ สพฐ. ได้มีโอกาสในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน โดยกิจกรรมมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  ณ บริเวณ โดมหน้าอาคารสำนักงานฯ ชมภาพบรรยากาศตามลิงค์ https://photos.app.goo.gl/7Qp3eY6H1pKXGe2d6