ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 2

ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ได้รับทราบนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาจากทุกเขตทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี