สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดกิจกรรมร่วมทำบุญ สรงน้ำขอพรพระผู้ใหญ่ อ.นายูงและอ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมตักบาตร และสรงน้ำขอพรจากหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. นำคณะข้าราชการครูฯ ในสังกัด สรงน้ำขอพรจากพระครูวิศาลปัญญาคุณ (หลวงพ่อบุญมี) วัดภูนาหลาว อ.น้ำโสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสิริมงคลในชีวิต และในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัด…