สพป.สระบุรี เขต ๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ร่วมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์สุขใจ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ สพป.สระบุรี เขต ๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ร่วมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์สุขใจ ประจำปี ๒๕๖๒ นำโดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีรองผู้อำนวยการ สพท., บุคลากรสำนักงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างร่วมพิธี ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี