สพป.สุรินทร์ เขต 1 สอบภาค ค. ครูผู้ช่วย  ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่  15  กรกฎาคม  2566  ณ  สนามสอบโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ดำเนินการจัดสอบผู้ที่มีรายชื่อผ่านภาค ก  และภาค  ข  เพื่อประเมินภาค ค  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแห่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 โดยอาศัยอำนาจตามมติ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ก่อนดำเนินการภาค ค  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ผู้แทน  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  และประธานคณะกรรมการประจำสนามสอบ  ได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  และโปร่งใส