สพป.ชัยนาท อบรมครูพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (Stem Education) ปีงบประมาณ 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “เก็บดาวมาฝากเธอ”

วันที่ 19 เมษายน 2562 >>> นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทนาท เป็นประธานเปิดการอบรมครูพี่เลี้ยงโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (Stem Education) ปีงบประมาณ 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “เก็บดาวมาฝากเธอ” อบรมระหว่างวันที่ 19 – 21  เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท