สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ”

22 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ในการนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ทบทวนภารกิจ ในรอบสัปดาห์ และให้แนวทาง ในการปฎิบัติงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างเพื่อทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี ณ ลานหน้าเสาธง สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี