สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่ “พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ”

ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่ “พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ” สถิตคู่พุทธมณฑลสถานเมืองน้ำดำ ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีฯ และนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร หน่วยงานราชการ องค์ กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ ที่มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมพีธีฯ ซึ่งประธาน ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีล นำกล่าวถวายผ้าไตรจีวร ถวายต้นเงิน พร้อมคณะฯ ทั้งนี้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้รวบรวมปัจจัยซึ่งเป็นการบูชาแผ่นทอง และบริจาคเป็นเงินสด ได้จำนวน ๗๒,๓๔๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาท ถ้วน) พร้อมนำมอบแก่พนักงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว …ขอบุญกุศลจงบังเกิดแก่ผู้มีจิตเมตตา มีจิตอันเป็นกุศล ที่ได้บริจาคทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ ด้วยเทอญ ….