ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการ โดย นางสาวปดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้มาตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี(ชั้น 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น