สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2562 ประจำวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2562 ประจำวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  • การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 5 เรื่อง – 15 เม.ย. 62 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อนและตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด สพม.41 – 19 เม.ย. 62 การเปิดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาทและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ – 20 เม.ย. 62 ประธานเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น – 22 เม.ย. 62 ร่วมประชุมปฏิบัติการ Education digital transformation Workshop (CIO) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ – แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ International micro : coding Championship 2019 ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันสที่ 16 – 19 เม.ย. 2562
  • แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง – โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน – สรุปกิจกรรมโครงการสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)