สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียน

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 10โซน 2 ต.นาบอน ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ณ สนามโรงเรียนบ้านนาบอน โดยมี พลินศักดิ์  โทไข่ษร ผอ.ร.ร.บ้านโพนแพง ประธานฯ โซน 2  กล่าวรายงานการดำเนินงานฯ นายกิตยากร มังคะรัตน์  ผอ.โรงเรียนบ้านโจดนาตาล ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 นายศิติชัย วันตะโพธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านนาบอน ให้การต้อนรับ ร่วมพิธีฯ รับชมขบวนพาเหรด   การแสดงภาคสนามของนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 โซน 2