ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ต้อนรับผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

23 เม.ย. 2562 เวลา 15.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมต้อนรับนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี และคณะ ลงพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง สำรวจความต้องการของประชาชน ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งกลุ่มทอผ้า กลุ่มปักผ้า และแกะสลักไม้

มนทิชา  แวซอเหาะ      ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  มาแจ             รายงาน
www.pattani3.go.th