สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา จากโครงการครูชวนวิ่ง เพื่อน้องตานี 1

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา หลังการหักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการครูชวนวิ่ง เพื่อน้องตานี 1 เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา และมอบให้กับนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อน และมีฐานะยากลำบาก ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยการประชุมในครั้งนี้มีประธานศูนย์เครือข่ายทั้ง 11 ศูนย์เครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรทุน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1