สพป.นครปฐม เขต 1 จัดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย

25 เมษายน 2562 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ศูนย์โรงเรียนอนุบาลนครปฐม (สพฐ.146) โดยมี ดร.อรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม นางนาตยา สุรธรรมวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีนางสาววิไล คชศิลา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต1 รวมมานิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้