สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้า DLTV ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นกับโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม รูปแบบ Digital Life Box

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชุมทางไกล เรื่องการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม รูปแบบ Digital Life Box ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เกี่ยวกับการใช้งานและการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ตามที่ได้รับอุปกรณ์รูปแบบ Digital Life Box ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ โดยได้มีการชี้แจงกระบวนการในการดำเนินการของโรงเรียน การเตรียมความพร้อม ตลอดจนการแก้ปัญหาและการใช้งานอุปกรณ์

มนทิชา  แวซอเหาะ     ข่าว
ฟูซียะห์  มาแจ           รายงาน
http://www.pattani3.go.th