สพป.ชัยนาท รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้เรียกตัวและรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สถานศึกษาในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

โดย นายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ. สพป.ชัยนาท ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน ผอ. สพป.ชัยนาท ร่วมแสดงความยินดี เป็นกำลังใจ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารายงานตัว พร้อมด้วย นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ. สพม.สุพรรณบุรี ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง อดีตรอง ผอ. สพป.ชัยนาท และว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน ผอ. รร.ชุมชนวัดดักคะนน ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับและแสดงความยินดี โดยมีผู้ที่สอบบรรจุแข่งขันได้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารายงานตัว จำนวน 24 ราย และรองผู้อำนวยการสถานศึกษารายงานตัว 14 ราย ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท