สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้าร่วมอบรม “ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ”

“เราจะเปลี่ยนคำพูด..เป็นการกระทำ”
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า..เป็นแม่พิมพ์” เพื่อให้ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประชาชนคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

สุกัญญา หมั่นจิตร์