สพป.พิษณุโลก เขต 3 ทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง ผอ.สพป.พล.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสำนักงานฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระ และรดน้ำขอพร เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก