โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 จัดพิธีเปิดอาคารเรียน “เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา”

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  มอบหมายให้นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย อ.ค้อวัง ซึ่งนายณรงค์ สุวรรณเสาร์ ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย กล่าวรายงานว่า ปีงบประมาณ  2561   โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ  2,890.000   บาท   เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง  และทำการสร้างเสร็จตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยบริษัท ม.ธุรกิจ  2001 และปีนี้เป็นปีมหามงคล   ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระชนพรรษาครบ 66 พรรษา  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนและชุมชนจึงใช้ชื่ออาคารใหม่นี้ว่า  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ   66 พรรษา”  นอกจากนั้น  โรงเรียน ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากชุมชน  จากคณะศิษย์เก่าทุกรุ่น  ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษามามอบให้โรงเรียน เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 1 มกราคม   2561 ที่ผ่านมา เป็นเงินรวม 6 แสนบาทเศษ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน จึงมีมติให้

– ปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัย จำนวน 2  ห้อง จำนวนเงิน 390,000     บาท

– ห้องสมุด จำนวน 1 หลัง  จำนวนเงิน 79,000  บาท

– สร้างถนนประชาร่วมใจ จำนวน 2  สาย จำนวนเงิน 112,000     บาท

– คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้สนับสนุนบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงอาหารอีก 1 หลัง  เป็นเงิน    99,900  บาท

– คุณครูนิรมล   เอ็มรัตน์ พร้อมครอบครัว  บริจาคสร้างกันสาดบังแดด  บังฝน เป็นเงิน   47,115  บาท

– คุณครูเปรมวดี   ดลสุข    บริจาคสร้างกันสาด บังแดด  บังฝน เป็นเงิน 10,000   บาท

– นายจันทา  เสียงอ่อน  พร้อมครอบครัว บริจาคกระเบื้องปูพื้นพร้อมค่าแรง เป็นเงิน  39,000  บาท

– คณะครู  บุคลากร ทางการศึกษาทุกท่าน ได้บริจาค พัดลม  เพื่อติดตั้งบนอาคารหลังใหม่อีก จำนวน 16   ชุด เป็นเงิน 14,000  บาท จากการดำเนินการที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและชุมชนเป็นอย่างดี