สพป.มุกดาหาร จัดประชุมสภากาแฟ และรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2566

สพป.มุกดาหาร จัดประชุมสภากาแฟ และรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น.
ณ ห้องประชุมสานฝันศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร)

นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.สพป.มุกดาหาร) นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2566 เพื่อรับฟังข่าวสาร และประชุมสภากาแฟ เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มีประสิทธิภาพ ตามกรอบมาตรฐานของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

ภาพ : อรอุษา เค้าคำ
ข่าว/เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง

ติดตามรับชมรายการฯ ย้อนหลัง ได้ที่ OBEC Channel :
https://www.youtube.com/watch?v=R6jCuatcPmM