สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.สพป.มุกดาหาร) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน โดยในการประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพ : นวิน เข็มทอง
ข่าว/เรียบเรียง : สิทธิชัย มุทุกันต์
https://drive.google.com/drive/folders/1zvjllRJ9cnr_mAO_cRuYrG32MTB5SImO?usp=sharing