คาราวานเปิดเทอมเติมพลังใจไปด้วยกัน “3U to Creative School”

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน พิธีเปิดคาราวานเปิดเทอมเติมพลังใจไปด้วยกัน “3U to Creative School” ลงพื้นที่นิเทศการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน โดยมี นางพรพนา บัวอินทร์ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมพิธ๊เปิดในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1