สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางอาทิตยา นาคมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และนางอารี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี