สพป.จันทบุรี เขต2 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมประกอบพิธีปลูกต้นไม้มงคล พระราชทาน
“ต้นรวงผึ้ง” โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา และทุกภาคส่วน ปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลพระราชทาน
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์มงคลสมัย
ในพระบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติ และยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี