สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ทุกรูปแบบ

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จะปลูกฝังค่านิยมความซื้อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน จะสร้างเครือข่ายความซื้อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

 

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)