ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) และ รวงข้าวสตูดิโอ มีการมอบนโยบาย เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ให้สอดคล้องกับ นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ดร.ชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางนพมาศ เปฏะพันธ์ พร้อมด้วย นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม พาเยี่ยมชม ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม