สพป.พิษณุโลก เขต 3 ขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษาพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก