ทุนการศึกษาประเทศฟินแลนด์และอิตาลี

ด้วย Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 มีอายุระหว่าง 15-18 ปี นักเรียนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารดังแนบ หรือ www.yesthailand.org