สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดใน “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ประจำปี 2562  รุ่นที่ 2

วันที่ 30 เมษายน 2562  >>> ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดใน “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ประจำปี 2562  รุ่นที่ 2 โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 12 วัน มีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 50 คน ใน 8 อำเภอของจังหวัดชัยนาท โดยในกิจกรรมในวันนี้ ประธานพร้อมด้วยหัวส่วนราชการ ผูกฝ้ายข้อมือรับขวัญให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และมอบใบประกาศให้ผู้เข้าร่วม        ฝึกอบรมฯ นอกจากนี้ ประธานยังมอบนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติด และยังให้กำลังกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท  ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  โดยมี นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน