ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”กำลังใจจาก ผอ.เขต สู่แรงบันดาลใจของเพื่อนครู”

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางพรพนา บัวอินทร์ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “กำลังใจจาก ผอ.เขต สู่แรงบันดาลใจของเพื่อนครู” อำเภอคลองหาด ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว