พฤศจิกายน 2566 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้บริหารและคณะครู สพป.ชัยนาท เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 100%”

นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และคณะ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด โรงเรียนวัดโคกสุก และโรงเรียนวัดดอนตาล ตามนโยบาย สพป.ชัยนาท “พฤศจิกายน 2566 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้บริหารและคณะครู สพป.ชัยนาท เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 100%” พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียน