ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนวิจัยในสหรัฐอเมริกา Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน แจ้งว่าได้เปิดรับสมัครผู้ถือสัญชาติไทย ที่สนใจทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเป็นทุนที่เปิดสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรภาครัฐและเอกชน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ