รับสมัครรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากนจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรอง ผอ.วิทยาลัยชุมชนตาก สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 6-14 พ.ย.2566 ในวันเวลาราชการ ณ สถาบันวิทยาลัยชุม กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร หรือที่วิทยาลัยชุมชนตาก ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ