ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย สพท.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และอีกหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดการความรู้เพื่อมหากรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดศรีสะเกา ในวันที่ 10 พ.ย. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมพลังบุญ สพท.ศรีสะเกษ เขต 4 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ