สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมและประชุมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ (๙ พ.ย.๒๕๖๖)นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารพร้อมด้วยนายอดิศร ก้อนคำ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายดงหลวงตอนบน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองคองร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาประจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบร่วมให้ข้อมูลและรับข้อเสนอแนะประกอบด้วยโรงเรียนบ้านกกตูม โรงเรียนบ้านฝั่งแดง และโรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมข้อเสนอแนะโรงเรียนในกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนบ้านแก้งนางและโรงเรียนห้วยตาเปอะในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา เวลา ๑๓.๓๐ น.นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารพร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนร่มเกล้า และติดตามการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นี้ ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวด้วย ….