ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยมี รองสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานให้การต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความยินดี ณ.ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยมี รองสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พร้อมทั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานให้การต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความยินดี ณ.ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562
Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)