สพฐ.มอบนโยบายพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม “กล้าคิด กล้าลงมือทำ กล้าเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโรงเรียน ครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแลง ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม ZOOM โดยมีนายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มูลนิธิสยามกัมมาจล ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง ณ หอประชุมพลังบุญฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ดูแล หรือหัวหน้าครอบครัวที่ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ ครูซึ่งจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าลงเมือ กล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ สู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ “เรียนดี มีความสุข”