การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติบรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วย นางพรพนา บัวอินทร์ ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1