สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒

* วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม
/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ จากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒