สพป.สบ.๒ ร่วมจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีชุมชนบ้านหัวนาเริง โรงพยาบาลแก่งคอย บริษัทเบอร์กโซ่ จำกัด และ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ณ สนามกีฬา บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด การนี้ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากร, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นตัวแทนร่วมพิธีเปิดและเข้าแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ดังกล่าว..

สุกัญญา หมั่นจิตร์