สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ของโรงเรียนวัดบ้านเขาสะพานนาค อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี พร้อมเดินเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นย้ำตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย /ด้านโอกาส /ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ให้ทุกโรงเรียนดําเนินการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบาย เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีนางนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิต ผอ.โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ