สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่มอบนโยบาย การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1และนายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่มอบนโยบายการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพุม่วง, โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134, โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น, โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ และโรงเรียนบ้านโป่งยอ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในวิชาดนตรีศึกษา ซึ่งโรงเรียนบ้านวังเพลิงจะเป็นโรงเรียนหลักในการจัดการเรียนรู้ถ่ายทอดผ่านระบบเครือข่ายไปยังโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 โรงเรียน อันจะเป็นการดำเนินงานสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพที่สมบูรณ์ ณโรงเรียนบ้านวังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี