สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 นายนิคม ผิวนวล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการสำนักงานเขต ฯ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี