สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน