สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

17 พฤศจิกายน 2566 ดร.วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน ณ โรงเรียนวัดนาร่อง โดยมีนางสาวจิรนันท์ สาระเดชรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาร่อง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชั้นเรียน และนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา